V dnešním digitálním světě má video obsah nezpochybnitelný dopad na e-commerce a online prodeje. Zatímco klasické marketingové techniky zůstávají relevantní, video marketing se v online prostředí vyvíjí jako klíčový prvek pro zapojení a přesvědčení zákazníků.

Zdroj: Wyzowl State of Video, Marketing Report 2023

Rostoucí trend video marketingu

Podle výzkumu Wyzowl z roku 2023, 91% podniků využívá video jako marketingový nástroj. Tento trend ukazuje na vzrůstající důležitost videa v marketingových strategiích. Video má významný vliv na klíčové ukazatele výkonu KPIs.

KPIs, neboli klíčové ukazatele výkonu (Key Performance Indicators), jsou kvantitativní metriky používané pro měření úspěšnosti nebo výkonu různých aspektů podnikání. KPIs mohou být použity pro hodnocení úspěchu v širokém rozsahu oblastí, včetně marketingu, prodeje, provozu, lidských zdrojů a financí. V kontextu e-commerce a digitálního marketingu se KPIs obvykle vztahují na metriky jako jsou prodejní výsledky, konverzní míry, návštěvnost webu, zapojení zákazníků a návratnost investic (ROI) reklamních a marketingových kampaní. Tyto ukazatele pomáhají organizacím vyhodnotit svůj výkon a strategicky se rozhodovat.

Video jako nástroj pro zvýšení prodejů a konverzí

Výzkumy poukazují na to, že video může výrazně zvýšit prodeje a konverze. Důvodem je zvýšené zapojení zákazníků a lepší pochopení produktů a služeb prostřednictvím video obsahu. Pro maximální efektivitu je doporučeno využívat různé typy videí. Mezi ty nejpopulárnější patří:

 • Brandové video: Brandové video, neboli značkové video, je typ marketingového obsahu, který se zaměřuje na prezentaci značky, jejích hodnot, poslání a osobitosti. Cílem brandového videa je vytvořit emocionální spojení s divákem, posílit povědomí o značce a vytvořit s ní silnější vztah. Často se používá k vyprávění příběhu značky, ukázání jejího vlivu na komunitu nebo vysvětlení, proč je jedinečná. Brandová videa jsou klíčová pro budování brand identity a často jsou sdílena na sociálních sítích, webových stránkách nebo v rámci reklamních kampaní.
 • Promo video: Představuje firmu, její hodnoty, historii, zaměstnance a produkty. Tato videa pomáhají budovat značku a vztah se zákazníky​​.
 • Produktové video: Zobrazuje detaily produktů, jejich fungování, výhody a speciální funkce. Může obsahovat recenze nebo srovnání produktů, přesvědčuje ke koupi a zvyšuje zákaznický zážitek​​.
 • Reklamní spot: Akviziční videoreklama, která by měla být krátká a zapamatovatelná. Využívá se v PPC kampaních a sociálních sítích a jejím cílem jsou konverze​​.
 • Zákulisní video: Ukazuje výrobu, důležité procesy a životní cyklus objednávky. Pomáhá budovat důvěru a posiluje značku​​.
 • Videopozvánka: Osobní pozvání na akci nebo do kamenné prodejny, slouží k budování značky a propagaci akcí​​.
 • Náborové video: Cílí na potenciální zaměstnance, zobrazuje atmosféru firmy a procesy, slouží k posílení značky a oslovení uchazečů o práci​​.
 • Interní video: Objasňuje interní procesy firmy, určené pro zaměstnance. Obsahuje školicí materiály a postupy výroby​​.

Každý typ videa přináší unikátní výhody a pomáhá firmám komunikovat s různými cílovými skupinami efektivněji.

Showreel videoprodukce Unreal Visual, zaměřující se na tvorbu reklamních videí.

Implementace video obsahu v e-commerce

 • Využití ve video reklamách: Video reklamy jsou účinné pro generování leadů, konverzí, posílení značky a retargeting. Na základě sledování průběžných statistik mohou marketingoví specialisté cílit a přizpůsobovat své kampaně pro maximální efektivitu​​.
 • Sdílení na sociálních sítích: Každá platforma má specifické požadavky na formát, délku a technické parametry videa. Je také důležité zvážit přidání titulků pro ty, kteří preferují sledování bez zvuku​​.
 • Začlenění na webové stránky: Videa můžou být umístěna na hlavní stránce, stránkách produktů, FAQ a dalších relevantních částech webu. Pomáhají zvyšovat dobu strávenou na stránkách a zlepšují zákaznický zážitek. Poskytují jasnou a atraktivní prezentaci produktů a služeb​​.

Při implementaci videa je důležité dbát na jeho kvalitu, relevanci a soulad s celkovou marketingovou strategií značky.

Shrnutí

Využití videa v e-commerce není jen trendem, ale stává se nezbytností pro moderní digitální marketing. Je to nástroj, který přináší vysokou návratnost investic a zvyšuje prodejní výkony. Jeho implementace vyžaduje strategický přístup a kreativitu, ale výsledky jasně ukazují, že je to investice, která se vyplácí.